Duona jarcento da agado en la Bono

Generacioj unuigitaj per Bona Volo memorfestas 50-jariĝon da infanjunula protagonismo

  • Foto: Ana Caroline Camargo
Gejunuloj alfrontas grandajn defiojn kaj zorgas pri multaj aferoj: sekvi rapidiĝantan mondon bazitan sur teknologia disvolvo; sociaj malegalecoj kaj maljustecoj; malfacilaĵoj aliri la labormerkaton; daŭripoveco de la vivo en la planedo; problemoj rilatiĝi kun la familio... finfine, tiu konstato ke "Mankas humaneco ĉe la Homaro", kiel avertas la gvidestro de la Ekumena, Agema Junularo de la Bona Volo de Dio, José de Paiva Netto.

Konu ankaŭ:
La 29a de Junio — Tago de Juna Legiano de la Bona Volo de Dio
Ia spaco por konstruo kaj arto: Kulturaj kaj Spiritaj Rondoj

  • Foto: Vivian R. Ferreira
Kredante, ke la gejunuloj kapablas mem rompi tiun kulturon de premiteco kaj indiferenteco, la Junulara Movado de la Bona Volo de Dio memorigas pri sia 50-jara historio da junula protagonismo cele pensigi la socion pri la eterna juneco estigita per la praktiko de la Dia, Solidara Amo instruata de Jesuo, en Ties Nova Ordono, kaj proklamita de la Religio de Dio en 1973 kiel tiu Filozofia Ŝtono, kiun la alkemiistoj serĉis dum jarcentoj, ŝlosilo por la eterna juneco, fonto de ĉiaj riĉaĵoj.

  • Foto: Lucian Fagundes
Ĉi-jare, la 15an de oktobro, la Ekumena, Agema Junularo de la Bona Volo de Dio kompletigas 50 jarojn da Agado por la Bono. Tiu Movado — proponita al Alziro Zarur, en 1961, de Paiva Netto kiu mem gvidis ĝin ekde tiam —, konsistas el infanoj, adoleskantoj kaj junuloj sin devontigantaj al la plivastigo de la Idealo de Bona Volo, per kreado de spacoj por dialogo, socia interveno, komunikado, arto kaj kulturo, strebe al spirita reedukado de ĉiuj personoj, cele veki en iliaj koroj la sindevontigon al la ĉiutaga praktiko de tiuj ekumenaj valoroj de Jesuo, la Ekumena Kristo.

Omaĝe al la 50-jariĝo de la Infana-junula Agantaro de LBV, la 36a Internacia Forumo de la Juna Aganto de la Bona Volo de Dio baziĝas sur la temo "Junularo: Havi Bonan Volon cele al plibona mondo!", ia impresdona karakterizaĵo de tiu Movado. Per tiu temo oni celas pridiskuti la signifon esti juna kaj ĝui tiun junecon ĉiutage, en ĉiaj aĝoj, per praktiko de Bona Volo, cele al konstruo de plibona mondo.

  • Foto: João Periotto
  • José de Paiva Netto gvidas konkludon de la 36-a Internacia Forumo de la Junula Legiano de la Bona Volo de Dio.
Ĉiam baziĝanta sur iu ĉeftemo, la Internacia Forumo okazas ĉiujare, komence de julio ĝis la fino de junio de la sekva jaro, ĉe celebrado de la senhalta laboro kaj agado de Paiva Netto ĉe LBV. Ĉi-jare, la 2an de julio, la konkludo okazas pere de diversaj agadoj; gejunuloj el la tuta Brazilo kaj alilande (Argentino, Bolivio, Paragvajo, Urugvajo, Portugalio kaj Usono) kunvenas por partopreni en studgrupoj kaj pritemaj regulaj renkontoj, aktivadoj kaj aranĝoj pri arto, kulturo kaj komunikado, socialaj kaj ekologiaj agadoj, interaliaj. Por pliaj informoj, skribu al esperanto@bonavolo.com.

Esperantigita de Joseo Tenorjo
Revizio de Maria Aparecida da Silva